Achub bywydau, cadw’n heini, cael hwyl

Croeso i Glwb Achub Bywyd o’r Môr Aberystwyth

Sefydlwyd Clwb Achub Bywyd o’r Môr Aberystwyth yn 1963. Ein nod yw addysgu aelodau’r gymuned leol am ddiogelwch ar y dŵr, gwella sgiliau cymorth cyntaf, hyrwyddo ffitrwydd corfforol ac yn bennaf oll cael hwyl.

Cynhelir gweithgareddau drwy’r flwyddyn ar y traeth, yn y môr ac yn y pwll nofio ar gyfer oedrannau 7-12, 12-17, 17-30 a 30+. I’r rhai sydd â diddordeb, mae modd cystadlu yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Ein noddwyr a’n cefnogwyr

Gyda diolch