Cyrsiau CABoMA

Achub bywydau, cymorth cyntaf, triniaeth gynnal bywyd sylfaenol

Achubwr Bywyd

Mae’r CCGABT yn rhoi i’r dysgwr y wybodaeth a sgiliau angenrheidiol er mwyn medru darparu gwasanaethau a gwyliadwriaeth  ddŵr proffesiynol, pan fo tonnau ar y môr, gyda sgiliau achub a gofynion ffitrwydd uchel. Mae’r cwrs CCGABT yn gorfforol anodd a bydd yn cynnwys gallu nofio o fewn amser penodol, a chodi pwysau. Mae’r cymhwyster yn cynnwys nifer o unedau ac mae’n rhaid llwyddo ym mhob un ohonynt er mwyn ennill y cymhwyster.

Pa gyrsiau a gynigir gennym?
Achubwr bywyd ar y traeth lefel 1
Start: 01/08/2021 Find out more
Achubwr bywyd ar y traeth lefel 2
Start: 01/08/2021 Find out more
Cymhwyster Goruchwylio’r Traeth
Start: 01/08/2021 Find out more
Cymwyster Cenedlaethol Galwedigaethol Achubwr Bywyd ar y Traeth
Start: 01/08/2021 Find out more

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhywun o’r cyrsiau uchod a bod eisiau mwy o wybodaeth arnoch cysylltwch â ni drwy ebost os gwelwch yn dda – enquiries@aberystwythslsc.org