ASLSC Courses

Saving lives, first aid, basic life support
← Back to Courses

Achubwr bywyd ar y traeth lefel 1

Mae’r cymhwyster Achubwr Bywyd ar y Traeth lefel 1 yn darparu hyfforddiant sylfaenol i’ch galluogi i roi cymorth diogelwch yn ystod gweithgareddau a achredir gan  CABMCymru neu i gynorthwyo wrth oruchwylio traeth. Yn ogystal mae ei angen er mwyn cystadlu mewn cystadlaethau CABMCymru.

 

Unedau’r Cwrs

Modiwl 1 – Theori

Cyflwyniad i Achub Bywyd ar y Traeth, Technegau Cymorth Argyfwng a Thechnegau Cyfathrebu.

 

Modiwl 2. Yn y pwll.

Bydd yr ymgeisydd yn dangos y gallu i nofio 20 metr mewn pwll o fewn 5 munud ar y mwyaf.

 

Modiwl 3. Ar Traeth.

Sgiliau ffitrwydd wrth redeg a nofio mewn tonnau, paratoi a gofalu am y badau a dangos y gallu i ddefnyddio Bwrdd Malibu.

Gofynion ffitrwydd ar gyfer yr arholiad

Nofio 200m mewn pwll 25 medr (8 hyd) mewn 5 munud neu lai.

 

Oedran  ymgeiswyr 

12 oed o leiaf 

 

Hyd y cymhwyster

3 blynedd

 

Ble

Aberystwyth

 

Ffi Asesu

£7.50