ASLSC Courses

Saving lives, first aid, basic life support
← Back to Courses

Achubwr bywyd ar y traeth lefel 2

Mae’r cymhwyster Achubwr Bywyd ar y Traeth lefel 2 yn darparu hyfforddiant sylfaenol i’ch galluogi i oruchwylio  gweithgareddau a achredir gan CABMCymru neu i weithio fel aelod o dîm  goruchwylio traeth. Mae ei angen hefyd er mwyn cystadlu mewn cystadlaethau CABMCymru.

 

Unedau’r Cwrs

Modiwl 1. Theori

Amgylchedd y traeth, technegau Achub Bywyd, Cyfathrebu, Sgiliau Adfywio ac elfennau Cymorth Cyntaf.

 

Modiwl 2. Yn y Pwll.

Prawf Ffitrwydd a Rhyddhau.

 

Modiwl 3. Ar y traeth.

Sgiliau Achubwr Bywyd ar y Traeth a gwybodaeth.

Gofynion ffitrwydd ar gyfer yr arholi
Nofio 300m mewn pwll 25 medr (12 hyd) mewn 7.5 munud neu lai.

 

Oedran  ymgeiswyr 

15 oed o leiaf 

 

Lleiafswm Oriau Dysgu dan Arweiniad

40 awr ac un diwrnod ychwanegol ar gyfer asesu

 

Hyd y cymhwyster
3 blynedd

 

Ble

Aberystwyth

 

Ffi Asesu

£15